ICYEREKEZO


Ihuriro CCOAIB rifite icyerekezo gikurikira : Abaturarwanda bihagije mu mibereho n’ubukungu

Komeza

INSHINGANO


Ihuriro CCOAIB rifite inshingano zo gutanga ubwunganizi mu kugira uruhare mu kuzamura

Komeza

AMAVU N’AMAVUKO YA CCOAIB


CCOAIB ni Ihuriro ry’imiryango nyarwanda ishyigikira ibikorwa by’amajyambere y’ibanze. Ni

Komeza

Abaterankunga

Twandikire